Programma's

Programma 1. Welzijn en zorg

4. Wat zouden we anders kunnen doen?

Algemeen

  • We vinden het inzetten van ervaringsdeskundigheid bij de ontwikkeling van beleid en activiteiten belangrijk, dit willen we meer benutten.
  • We werken aan een doorontwikkeling van de sociale teams en gaan dit ook doen met de toegang. Hierbij onderzoeken we samen met ONS welzijn hoe de sociale teams hun rol optimaal kunnen uitvoeren. Met nadrukkelijk ook aandacht voor regievoering en veiligheidscoördinatie.

Wmo 

  • De huidige maatschappelijke ontwikkelingen (groeiende vraag naar ondersteuning en krapte in de arbeidsmarkt) dwingen ons scherpere keuzes te maken dan voorheen. Hiertoe ontwikkelen we beleidsuitgangspunten die richting kunnen geven aan deze keuzes. 
  • We merken dat het lastig is om onze resultaten concreet zichtbaar te maken. Daarom werken we momenteel aan een beleidskader Wmo, waarin we onze drie ambities / hoofddoelstellingen concretiseren. Hierbij zullen we een set indicatoren benoemen die ons helpen om de voortgang te volgen. 

Jeugdhulp 

  • Wij financierden de jeugdhulp voorheen vanuit een lumpsum systeem. Daardoor hadden wij weinig gegevens over uitvoering van de hulp. Nu in 2022 en 2023 met PxQ systeem is gewerkt, hebben we gegevens over twee hele jaren. We hebben daardoor meer inzicht in hulp die is ingezet waardoor we beter datagestuurd kunnen werken. 
  • In de regionale (door)ontwikkeling van kleinschalig verblijf moeten we de expertise van jeugdzorg+ aanbieders inzetten en direct de afbouw van jeugdzorg+ oppakken. 
Deze pagina is gebouwd op 03/19/2024 14:36:26 met de export van 03/19/2024 14:33:24