Programma's

Programma 5. Economie

4. Wat zouden we anders kunnen doen?

Veel maatschappelijke opgaven moeten vooral via de bedrijventerreinen worden opgepakt zoals energie, water, klimaatadaptatie, water, hittestress etc naast ruimte voor bedrijven en mobiliteit. Daartoe is een goed georganiseerd bedrijfsleven op het terrein, bijvoorbeeld via Parkmanagement, noodzakelijk.

Na het vaststellen van de uitvoeringsagenda voor de Westelijke en Oostelijke polder en een agrarische ondernemerscollectief gaan we bekijken of er nog een uitvoeringsagenda moet worden opgesteld voor het overig agrarisch gebied.

Deze pagina is gebouwd op 03/19/2024 14:36:26 met de export van 03/19/2024 14:33:24