Programma's

Programma 6. Centrum

4. Wat zouden we anders kunnen doen?

Ontwikkelingen en initiatieven in het centrum raken elkaar direct en daarom moeten we projecten in het stadscentrum meer vanuit een integrale en gebiedsgerichte aanpak beschouwen, en dus minder projectgericht of sectoraal. Bovendien dient bij de planvorming van projecten meer aandacht te worden besteed aan de afbouw (zoals transportbewegingen en afval dat vrijkomt bij de afbouw door bewoners). Dit is duidelijk merkbaar door de hoeveelheid busjes en bouwafval in het centrum waar geen voorzieningen voor zijn ingericht en daardoor overlast veroorzaken.  

Niet alle woningen in het centrum hebben een beschikbare parkeerplaats, waardoor mogelijk het wonen in het centrum achter blijft. Om dit te bevorderen kijken we in 2024 welke mogelijkheden hiervoor zijn.

Voor wat betreft zwerfafvalbeheersing in de stad is er behoefte en noodzaak om ook op de zondagen afval op te ruimen. In 2024 zullen we bekijken hoe daar mee omgaan.

Een levendige weekmarkt is een belangrijke aanvulling in de binnenstad. Ook de winkeliers en de horeca kunnen daar profijt van hebben. Door de verandering van beschikbare (openbare)ruimte en de veranderende consumentenvraag, is het zaak de visie op de markt in de stad Oss weer eens tegen het licht te houden. Dit vraagt, voor een goede besluitvorming, nader onderzoek naar het bezoek en bestedingspatroon van de marktbezoekers en de input van centrumondernemers en omwonenden.

Deze pagina is gebouwd op 03/19/2024 14:36:26 met de export van 03/19/2024 14:33:24