Programma's

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs

4. Wat zouden we anders kunnen doen?

Deze fase van politieke onzekerheid leidt tot een gebrek aan landelijke visie op diverse dossiers; dat maakt het lastig om regionaal en lokaal beleidslijnen uit te zetten, zoals bijvoorbeeld voor de toekomst van het sociaal ontwikkelbedrijf IBN.

Vanuit het Rijk komen steeds meer incidentele middelen en projectgelden. Dit bemoeilijkt het vormgeven van integrale dienstverlening. Door de incidentele financiering staat de continuïteit van dienstverlening onder druk, terwijl we met deze krappe arbeidsmarkt medewerkers juist langdurig willen binden. Komend jaar kijken we hoe we daar goed mee om kunnen gaan.

De aanpak van basisvaardigheden loopt goed; we bereiken veel inwoners. Met de Digi-Taalhuizen komen we dichterbij. Deze werkwijze moeten we nog verder verstevigen. Ook willen de betrokkenheid van werkgevers op het thema aanpak basisvaardigheden vergroten.

Deze pagina is gebouwd op 03/19/2024 14:36:26 met de export van 03/19/2024 14:33:24